...
St Albert the Great
Read more
...
Officials of the Province
Read more
...
Historical Landmarks
Read more
...
Dominican Laity
Read more

Fake News Jew?

Sa minn meta l-internet beda jkun għad-dispożizzjoni tagħna, il-Knisja dejjem fittxet li tippromwovi l-użu tiegħu biex in-nies jiġu a...

Read More

Mid-Djarju tal-Kapitlu Ġenerali ta' Bien Hoa, Vietnam. 2019 mill-Provincjal Rev. Frans Micallef OP

Matul il-55 sena tieghi fl-Ordni, kelli x-xorti niehu sehem f’kull tip ta’ Kapitli: bhala diffinitur fil-Kapitlu ta’ Kalarwega gewwa ...

In XANDAR IL-KELMA, Apr 08, 2020

All Stories

Mid-Djarju tal-Kapitlu Ġenerali ta' Bien Hoa, Vietnam. 2019 mill-Provincjal Rev. Frans Micallef OP

Matul il-55 sena tieghi fl-Ordni, kelli x-xorti niehu sehem f’kull tip ta’ Kapitli: bhala diffinitur fil-Kapitlu ta’ Kalarwega gewwa Spanja fl-1995; bhala provincjal f’dak ta’ Bologna...

In XANDAR IL-KELMA, Apr 08, 2020

PROFESSJONI SOLENNI

Nhar it-Tnejn, 23 ta’ Settembru, 2019, Fra Ryan Theuma, dumnikan, għamel il-professjoni solenni tiegħu f’idejn il-Provinċjal Patri Frans Micallef OP, fil-knisja Parrokkjali tal-Porto ...

In AĦBARIJIET DUMNIKANI, Apr 05, 2020

SINERĠIJA TA’ ĦAJJA U MISSJONI

Iċċelebrajna l-Kapitlu fl-Asja, kontinent għani fil-kulturi u d-drawwiet reliġjużi. Iċċelebrajnieh għall-ewwel darba fil-Vjetnam, art b’minorità Kristjana, b’għadd kbir ta’ rikkezzi s...

In XANDAR IL-KELMA, Apr 04, 2020

S. MARTIN DE PORRES

Alla jħares lejn iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu u jagħmel magħhom ħwejjeġ kbar. Dan il-kliem jgħodd għal Madonna u għallqaddisin fosthom S. Martin de Porres. Kien tfajjel ċkejken li kie...

In QADDISIN DUMNIKANI, Apr 03, 2020

Tifkira - P. KARM ZAMMIT O.P.

P. KARM ZAMMIT O.P.IMQABBA - 19.09.2019mill-Provinċjal P. Frans Micallef O.P.

In XANDAR IL-KELMA, Mar 05, 2020

Why God does not always heal

It is remarkable that out of all the great religious leaders of the world, Jesus seems to have been the only one whose primary mode of action during his public life was healing the si...

In XANDAR IL-KELMA, May 11, 2019

Venerable Archbisop Fulton J. Sheen

The Power of the Rosary

In XANDAR IL-KELMA, May 10, 2019

St Catherine of Siena

A Time to EndureNothing great is ever achieved without much enduring

In XANDAR IL-KELMA, May 09, 2019

San Vinċenz Ferrer

Fis-seklu 14, l-Ewropa u l-Knisja għaddew minn żminijiet koroh. Kien hemm taqlib fis-soċjetà, xiżma fil-Knisja u ħajja Nisranija mdgħajfa. B’ doni tal-Ispirtu s-Santu u mogħni b’setgħ...

In XANDAR IL-KELMA, May 07, 2019